Beroepenoverzicht basisberoepen

Per beroep vindt u de beroepsvereniging plus website. Verder ziet u of er een register is, of er voor het beroep tuchtrecht is en of de voorbehouden handelingen uitgevoerd mogen worden. Zie 'Het nut van registratie' voor meer informatie over voorbehouden handelingen.

Voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog en tandarts zijn er wettelijk erkende specialismen. De registers van specialisten zijn ondergebracht bij de beroepsvereniging.

 

 

 

Bent u wel zorgverlener, maar staat uw beroep niet in het overzicht? Dan is uw beroep niet geregeld in de wet BIG.