Herregistratie

Op 1 januari 2009 is herregistratie ingevoerd voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Deze zorgverleners hebben dan vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2014 vijf jaar de tijd om aan de criteria voor herregistratie te voldoen.

Let op: u moet zich nu niet opnieuw aanmelden. Tot 1 januari 2014 bent u nog gewoon geregistreerd. Wat u wel moet doen in de komende vijf jaar leest u onder 'Wat moet ik nu doen?'

Voor apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen verandert er nog niets. De datum van invoering van herregistratie voor deze beroepen is nog niet bekend.