Wat is herregistratie?

 1. Waarom moet ik mij herregistreren? Naar boven

  De Wet BIG is er om de patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Een zorgverlener moet er daarom voor zorgen dat het niveau van zijn of haar kennis en vaardigheden voldoende is en actueel blijft. Alleen als u aan de eisen voor herregistratie (ook wel periodieke registratie genoemd) voldoet, mag u in het BIG-register geregistreerd blijven. Op die manier zullen uitsluitend personen in het BIG-register staan ingeschreven die beschikken over voldoende bekwaamheid.

 2. Voor welke beroepen is herregistratie ingevoerd? Naar boven

  De herregistratie is ingevoerd voor verpleegkundigen, verloskundigen en  fysiotherapeuten.
  Het is de bedoeling dat de overige beroepsbeoefenaren genoemd in artikel 3 van de Wet BIG in de tweede fase volgen. Dit zijn de artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Het is nog niet duidelijk wanneer dit het geval zijn zal.

 3. Wat gebeurt er als ik mij niet herregistreer? Naar boven

  Als u niet voldoet aan de criteria voor herregistratie, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald. U mag dan uw beroepstitel niet meer voeren.
  De rechten (en plichten) verbonden aan de inschrijving zijn daarmee vervallen. Zo mag een verloskundige niet langer de voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

  U mag na doorhaling nog wel uw voormalige beroepstitel gebruiken met de toevoeging “niet praktiserend”. Dit moet u voluit schrijven.

 4. Ik sta ingeschreven in het BIG-register van verpleegkundigen, verloskundigen of fysiotherapeuten. Wat moet ik vanaf 1 januari 2009 doen? Naar boven

  Als u werkt, bewaar dan vanaf 1 januari 2009 uw arbeidscontracten of andere bewijsstukken van uw werkervaring. Hiermee kunt u tezijnertijd aantonen dat u aan de werkervaringseis voldoet.
  Let op! In het arbeidscontract moet het beroep of uw functie en het aantal uren dat u daarin werkt wel zijn opgenomen.

  Als u niet werkt of tezijnertijd blijkt dat u onvoldoende heeft gewerkt, maar wel uw registratie in het BIG-register wilt verlengen, dan moet u aan de scholingseis voldoen. 

 5. Ik sta nog niet ingeschreven in het BIG-register en heb na 1 januari 2009 mijn diploma gehaald. Wat moet ik doen? Naar boven

  U moet zich registreren binnen vijf jaar na de datum van het behalen van uw diploma. De herregistratieperiode vangt voor u aan op het moment van het krijgen van uw getuigschrift (en dus niet op 1 januari 2009). Vijf jaar na uw diplomadatum moet u zich dus laten herregistreren

 6. Wat zijn de criteria voor herregistratie? Naar boven

  Er zijn twee afzonderlijke criteria voor herregistratie: werken (de werkervaringseis) of scholing (de scholingseis). U hoeft niet aan beide criteria te voldoen. Heeft u voldoende gewerkt, dan hoeft u zich dus niet te laten scholen.

  De criteria voor herregistratie zijn in nauw overleg vastgesteld met de verschillende beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties.