Wat moet ik nu doen?

 1. Hoe verloopt de aanvraagprocedure? Naar boven

  RIBIZ zal de ingeschreven zorgverleners uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de herregistratieperiode informeren dat de termijn van inschrijving binnen afzienbare tijd afloopt. Hierdoor wordt u tijdig in staat gesteld alsnog te voldoen aan de gestelde eisen en uw aanvraag voor herregistratie tijdig bij RIBIZ in te dienen. Meldt u zich niet voor het aflopen van uw registratietermijn voor herregistratie in het register? Dan wordt uw inschrijving in het register automatisch doorgehaald na het verlopen van uw herregistratieperiode. 

 2. Hoe doe ik een aanvraag voor herregistratie? Naar boven

  Uiterlijk zes maanden voordat uw inschrijving vervalt, krijgt u hiervan bericht van RIBIZ. In dit bericht wordt uitgelegd wat u precies moet doen.  De aanvraagprocedure voor de herregistratie is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het is niet de bedoeling dat het indienen van een aanvraag u veel tijd gaat kosten.
  Een aanvraag bestaat uit het indienen van een standaardformulier dat het BIG-register beschikbaar stelt, de zogenaamde ‘eigen verklaring’. Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat u voldoende uren heeft gewerkt binnen uw beroep.

  Wanneer u zich herregistreert op basis van scholing, dan moet u naast de ‘eigen verklaring’ ook het herregistratiecertificaat meesturen.

  We hebben de procedure nu nog niet tot in detail uitgewerkt.  Zo kunnen we straks optimaal gebruik maken van de mogelijkheden op ICT-gebied. We streven er naar om de procedure digitaal te laten verlopen.

 3. Wat is DigiD? Naar boven

  DigiD is de inlogcode voor de hele overheid. U logt op uw persoonlijke pagina in met uw persoonlijke DigiD inlogcode. U komt dan op een afgeschermd deel van deze website. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen. U kunt dan een of meerdere werkadressen invoeren en wijzigen. Hiermee kunt u uw gegevens actueel houden en vergroot u de mogelijkheden bij het raadplegen van het BIG-register.

 4. Waarom moet ik mijn werkadres invoeren in het BIG-register? Naar boven

  RIBIZ beheert voor u het BIG-register. Iedereen kan in het BIG-register nagaan of u nog als zorgverlener daarin bent geregistreerd. Het is belangrijk dat uw patiënten/cliënten uw inschrijving in het BIG-register eenvoudig kunnen vinden. Om het BIG-register met succes te kunnen raadplegen zijn persoonlijke gegevens als uw woonplaats of uw geboortedatum nodig. Patiënten of cliënten beschikken doorgaans echter niet over dergelijke gegevens.
  Uw werkadres daarentegen zal vaak wel bij hen bekend zijn. Door uw werkadres op te nemen bij uw inschrijving, vergroot u de kans dat uw patiënten of cliënten u in het BIG-register kunnen vinden.
  Overigens wordt alleen uw werkadres als zoekresultaat getoond. Persoonlijke gegevens als het woonadres en uw geboortedatum worden nooit getoond.

 5. Wat gebeurt er als mijn herregistratietermijn afloopt tijdens de behandeling van mijn aanvraag? Naar boven

  Niets. Uw inschrijving wordt namelijk niet in het register doorgehaald zolang door RIBIZ niet is beslist op uw ingediende aanvraag voor herregistratie. U moet deze aanvraag echter wel tijdig indienen, dat wil zeggen voor het aflopen van uw herregistratieperiode.

 6. Moet ik een dossier van mijn werkverleden opbouwen? Naar boven

  Ja. Het is belangrijk om vanaf 1 januari 2009 bewijsstukken van uw werkervaring te bewaren, ook al hoeft u uw aanvraag niet met bewijsstukken te onderbouwen. Deze stukken kunnen namelijk altijd opgevraagd worden. Bewijsstukken zijn alle stukken waarvan u zelf oordeelt dat zij uw werkervaring voldoende kunnen onderbouwen. Het gaat daarbij vooral om het kunnen aantonen van de duur en de aard van de opgedane werkervaring. Zie ook de informatie over bewijsstukken.
  Op deze manier beschikt u altijd tijdig over bewijsstukken van uw werkervaring. Wacht dus niet tot u gevraagd wordt bewijsstukken aan te leveren.

 7. Wat zijn de kosten voor herregistratie? Naar boven

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u aan het BIG-register een bedrag van € 65,-- voldoen. Voor het ingeschreven zijn in het BIG-register is per periode van vijf jaar (of een deel daarvan) een bedrag van € 20,-- verschuldigd.
  De beide bedragen worden voldaan binnen één maand na het indienen van de aanvraag. Indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.  Hierdoor kan geen nieuwe aantekening in het register worden opgenomen, waardoor doorhaling in het register zal plaatsvinden na verloop van de voor u geldende periodieke registratieperiode.
  Indien na de beoordeling van de aanvraag de gevraagde verlenging van de inschrijving niet wordt opgenomen in het register, wordt € 20,-- gerestitueerd.