Voorwaarden

Een registratie in het BIG-register is aan voorwaarden gebonden. Welke dat zijn, hangt af van het land waar u uw diploma hebt gehaald.

Voorwaarden bij een Nederlands diploma 

  • u moet een geldig diploma hebben
  • u mag niet onder toezicht (curatele) staan vanwege een geestelijke stoornis 
  • u mag uw beroep nog steeds zonder beperkingen uitoefenen 
  • u hebt betaald voor registratie

Voorwaarden bij een buitenlands diploma

Wilt u geregistreerd worden op basis van een buitenlands diploma, dan gelden aanvullende voorwaarden. Welke dat zijn, hangt af van het land waarin u het diploma behaald hebt, uw nationaliteit en het beroep waarvoor u de aanvraag indient. Gebruik de advieswijzer, of laat u over uw specifieke situatie adviseren door de medewerkers van de BIG-informatielijn 0900 - 899 82 25 (€ 0,10 per minuut).