Arts

 
Beroepsorganisatie:

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

www.knmg.nlexterne link


BIG-register: ja

Tuchtrecht van toepassing:  ja

Voorbehouden handelingen: ja 

Wettelijk erkende specialismen: ja    Zie www.knmg.nlexterne link voor meer informatie