Diëtist

Beroepsvereniging:

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

www.nvdietist.nlexterne link

Registratie: Kwaliteitsregister Paramediciexterne link (vrijwillig)

Tuchtrecht: nee

Voorbehouden handelingen: nee