Logopedist

Beroepsorganisatie:

Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie

www.nvlf.nlexterne link

Registratie: Kwaliteitsregister Paramediciexterne link (vrijwillig)

Tuchtrecht: nee

Voorbehouden handelingen: nee