Assessment

Voor artsen, tandartsen en verpleegkundigen die in het buitenland hun diploma hebben gehaald en in het land van diplomering bevoegd zijn, is er het assessment. Dit is een nieuwe procedure voor aanvraag en toekenning van een verklaring van vakbekwaamheid. Deze procedure bestaat uit twee delen.

Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV)
Een assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). Een AKV toetst uw kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal, het Nederlandse zorgsysteem en uw ICT-vaardigheden. Aan deelname aan de AKV zijn kosten verbonden.

Beroepsinhoudelijke toetsing
Alleen als u slaagt voor de AKV, mag u deelnemen aan tweede deel van de assessmentprocedure die bestaat uit een ‘Beroepsinhoudelijke toets’. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of u een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is.

Afronding en Advies
De assessmentprocedure wordt in beginsel afgesloten met een ‘Adviesgesprek’ met een aantal leden van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). Dit gesprek heeft een informerend karakter en heeft tot doel om met u een supervisietraject of een gericht opleidingtraject te bespreken. De precieze inhoud hangt af van uw toetsresultaten en het oordeel van de commissie. De CBGV geeft ons een advies. Daarna sturen wij u een beschikking.

Aanvrager krijgt actieve rol dankzij assessmentprocedure
Kenmerkend voor de nieuwe assessmentprocedure is dat de aanvrager een actieve rol heeft. Ook heeft hij meer regie over het verloop van de procedure. Hiermee komt het ministerie van VWS tegemoet aan de wensen uit het veld. Dat geldt ook voor het aanbieden van toetsen die de actuele kennis en vaardigheden van een aanvrager testen.

Lees de folders over de assessmentprocedure voor artsen, voor tandartsen en voor verpleegkundigen.

Wilt u meer weten over de achtergrond van het assessment? Kijk dan onder Over RIBIZ > Nieuwsberichten > Assessment nader bekeken.