Inburgeringsprogramma

Als nieuwkomer in de Nederlandse samenleving krijgt u te maken met de Wet inburgering. Deze wet stelt een aantal eisen aan mensen die zich vanuit diverse landen in Nederland vestigen.

Taal en gewoonten leren kennen

Van nieuwkomers wordt verwacht dat ze de Nederlandse taal leren en dat ze de Nederlandse gewoonten en gebruiken kennen. Is uw kennis op deze gebieden nog onvoldoende, dan bent u verplicht een inburgeringsprogramma te volgen.

Een aantal weken nadat u zich in het bevolkingsregister van de woonplaats hebt ingeschreven, volgt een oproep voor een inburgeringsonderzoek. Meer informatie over inburgering vindt u op http://www.integratie.netexterne link  of bij uw gemeente.