Buitenlands diploma

Hebt u een beroep dat in artikel 3 of artikel 34 staat en een buitenlands diploma, en wilt u in de Nederlandse gezondheidszorg werken? Dan moet u voldoen aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid stelt.

‘Aangewezen’ diploma’s vanuit de EU

Binnen de EU zijn afspraken gemaakt over directe onderlinge erkenning van diploma's binnen de gezondheidszorg. Deze afspraken gelden voor alle landen in de rechterkolom.

De afspraken staan in zogenoemde sectorale richtlijnen. Er zijn richtlijnen voor vijf beroepen: apotheker, arts, tandarts, verloskundige en (algemeen) verpleegkundige. De diploma’s die onder deze richtlijnen vallen, staan in de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg (NB: document ontbreekt!) . Dit zijn de zogenoemde ‘aangewezen diploma’s’.

Bent u staatsburger van een van deze landen en hebt u een diploma dat voorkomt op de lijst van aangewezen diploma’sdocument link, dan kunt u zich direct aanmelden voor inschrijving in het BIG-register.

Welke documenten u bij uw aanvraag moet overleggen vindt u in de toelichting bij het aanvraagformulierdocument link.

Bent u geen staatsburger van een van deze landen, dan moet u een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen. Met behulp van de advieswijzer op deze site kunt u bepalen of u in aanmerking komt voor directe inschrijving.

Overige diploma’s vanuit de EU

Voor de beroepen gezondheidszorgpsycholoog, fysiotherapeut en psychotherapeut kunt u zich niet direct inschrijven. U moet altijd een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen.

Diploma’s van buiten de EU

Hebt u buiten de Europese Unie een diploma gehaald en wilt u in de Nederlandse gezondheidszorg aan het werk, dan gelden aanvullende regels. Deze regels zijn opgesteld om zeker te weten dat u voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid daar aan stelt. (Meer informatie: Waardering diploma)

Wordt een diploma erkend, dan krijgt u een verklaring van vakbekwaamheid. Met deze verklaring kunt u dan een inschrijving in het BIG-register of het Kwaliteitsregister aanvragen.

 

Overzicht EU en EER-landen

 • België 
 • Bulgarije 
 • Cyprus 
 • Denemarken 
 • Duitsland
 • Estland 
 • Finland 
 • Frankrijk 
 • Griekenland 
 • Hongarije 
 • Ierland 
 • IJsland 
 • Italië 
 • Letland 
 • Liechtenstein 
 • Litouwen 
 • Luxemburg 
 • Malta 
 • Nederland 
 • Noorwegen 
 • Oostenrijk 
 • Polen 
 • Portugal 
 • Roemenië 
 • Slovenië 
 • Slowakije 
 • Spanje 
 • Tsjechië 
 • Verenigd Koninkrijk 
 • Zweden 
 • Zwitserland