Taal

Wie in de zorg wil werken, moet de Nederlandse taal goed spreken en begrijpen. Werkgevers en ziektekostenverzekeraars kunnen op dit gebied eisen stellen. Op welk niveau u het Nederlands moet beheersen, hangt af van uw specifieke beroep.

Nederlands leren

Beheerst u de Nederlandse taal nog niet voldoende, dan doet u er verstandig aan zo snel mogelijk Nederlands te gaan leren. Er zijn drie instituten die gespecialiseerde taalcursussen geven, gericht op de vaktaal in de Nederlandse gezondheidszorg: 

Ook andere instellingen geven cursussen. Deze leiden op tot het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Dit examen bestaat uit vier onderdelen (lezen, schrijven, luisteren en spreken) en wordt drie keer per jaar op verschillende plaatsen in Nederland afgenomen. Er zijn verschillende websites die informatie geven over het leren van de Nederlandse taal. Op www.vtn-online.nlexterne link vindt u een lijst met instituten.