Tijdelijk verblijf in Nederland

In uitzonderlijke situaties kunt u met een buitenlands diploma voor korte tijd in Nederland uw beroep uitoefenen en daarvoor een tijdelijke registratie in het BIG-register krijgen.

Meer informatie hierover vindt u in de circulaire Verklaring vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheiddocument link.

Tijdelijke registratie

Hebt u toestemming gekregen voor een tijdelijke registratie in het BIG-register, dan kan die periode van werken in Nederland er niet toe leiden dat u een gewone BIG-registratie kunt krijgen. Het gaat altijd om een inschrijving met beperkingen: de geclausuleerde inschrijving. Deze bestaat in drie vormen:

  • Geclausuleerde inschrijving in het belang van land van herkomst

U kunt zich voor maximaal één jaar laten inschrijven in het BIG-register. Tijdens deze periode moet u een gedeelte van een opleiding volgen. Ook doet u werkervaring op, onder begeleiding van een supervisor. In het officiële besluit staat wie de supervisor zal zijn, hoelang de supervisie duurt en op welk gebied u mag werken. U moet vooraf een terugkeerverklaring tekenen. Dat betekent dat u na afloop van de supervisieperiode ook daadwerkelijk naar uw land van herkomst teruggaat.

  • Geclausuleerde inschrijving vanwege waarneming

Een zorginstelling (ziekenhuis) kan tijdelijk een tekort hebben aan een bepaald type zorgverlener. Dan kan die instelling een aanvraag indienen om een in het buitenland gediplomeerde van buiten de EER voor maximaal drie maanden in het BIG-register te laten inschrijven. De zorginstelling moet daarbij duidelijk maken dat zij eerst tevergeefs heeft gezocht naar een gekwalificeerde waarnemer binnen de EER.Heeft de zorginstelling de gevraagde verklaring van vakbekwaamheid ontvangen, dan kan de in het buitenland gediplomeerde zorgverlener zich voor eenmaal per kalenderjaar voor een periode van maximaal drie maanden laten inschrijven in het BIG-register.

  • Geclausuleerde inschrijving vanwege een wezenlijk Nederlands volksgezondheidsbelang

Deze vorm komt niet veel voor. Een zorginstelling moet aangeven dat er een nijpende situatie is. Bijvoorbeeld omdat voor een specifieke deskundigheid er geen zorgverlener te vinden is binnen de EU, die dit werk op korte termijn kan verrichten. Verder moet duidelijk zijn dat er binnen Nederland een tekort aan dit type zorgverlener bestaat. Het is in deze gevallen verstandig vóór het indienen van een aanvraag contact met ons op te nemen.