Vergunningen

Komt u uit het buitenland, dan kunt u ook met andere regelingen te maken krijgen. Bent u geen staatsburger van de Europese Unie en wilt u in Nederland werken, dan hebt u een verblijfsvergunning nodig. Daarnaast kan een tewerkstellingsvergunning nodig zijn.

Verblijfsvergunning

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over de verblijfsvergunningen.
Welke regels en eisen precies van toepassing zijn, hangt vooral van uw persoonlijke situatie af. Kijk op de website van de INDexterne link voor meer informatie over een verblijf in Nederland.

Tewerkstellingsvergunning

Het Centrum Werk en Inkomen (CWI) beslist over de tewerkstellingsvergunning. Tewerkstellingsvergunningen moeten door de werkgever worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de website van het CWIexterne link

Algemene informatie

De website van Postbus 51externe link biedt veel informatie over verschillende thema's. Zo vindt u onder 'Bestuur recht veiligheid/Immigratie en Emigratie' informatie over verblijven in Nederland en de documenten die daarbij horen. Informatie over mogelijkheden voor beroepsonderwijs en onderwijs aan volwassenen vindt u onder 'Onderwijs en cultuur/Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie'.