Samenstelling commissie

De minister van VWS benoemt de leden van de CBGV. Voor elke beroep zijn er twee leden en twee plaatsvervangende leden die de beroepsgroep vertegenwoordigen. Twee leden en twee plaatsvervangend leden zitten namens het onderwijs in de commissie.

Op de site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u het overzicht van alle commissieleden.externe link