Consumenten

Voor acht specifieke beroepen in de gezondheidszorg (zie rechterkolom) is er een wettelijk register opgezet: het BIG-register. Voor deze beroepen zijn in de Wet BIG kwaliteitsregels opgenomen. Door registratie kan een zorgverlener laten zien wat zijn deskundigheid is. De patiënt kan, door het BIG-register te raadplegen, gemakkelijk vaststellen of een zorgverlener over het juiste diploma beschikt en bevoegd is.

Voorbehouden handelingen

De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening te bewaken en te bevorderen. In principe mag iedereen geneeskundige handelingen uitvoeren. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wet BIG. Een uitzondering geldt voor de zogenoemde voorbehouden handelingen. Dit zijn geneeskundige handelingen die een groot risico met zich mee kunnen brengen als ze ondeskundig worden uitgevoerd. Alleen in de Wet BIG genoemde zorgverleners mogen deze voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Artsen mogen alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Tandartsen en verloskundigen mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen. Voorwaarde is wel dat een arts, tandarts of verloskundige in staat is om een handeling goed en zorgvuldig uit te voeren.

Het BIG-register raadplegen

Iedereen, van patiënt tot werkgever, kan het BIG-register raadplegen. Niet alle informatie is openbaar, alleen gegevens die direct met de beroepsuitoefening te maken hebben. Persoonlijke gegevens, zoals het woonadres van een zorgverlener, worden nooit verstrekt.

U kunt op deze website zelf rechtstreeks zoeken in het BIG-register. Ook kunt u bellen met de BIG-informatielijn 0900-899 82 25 (€ 0,10 per minuut).

Openbare informatie

Staat een zorgverlener ingeschreven, dan is de volgende informatie in het BIG-register openbaar:

 • beroep en BIG nummer
 • het specialisme (als dit is aangetekend)
 • of de inschrijving is geschorst en voor welke duur
 • of een maatregel van kracht is die een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid inhoudt en, zo ja, een omschrijving van die maatregel
 • of er aan de inschrijving voorwaarden zijn verbonden, en, zo ja, wat die voorwaarden zijn; Geldt er alleen een proeftijd, dan wordt de duur daarvan gemeld
 • werkadres als dit is opgegeven
 

Beroepen in het BIG-register 

 • apotheker 
 • arts 
 • fysiotherapeut 
 • gezondheidszorgpsycholoog 
 • psychotherapeut 
 • tandarts 
 • verloskundige 
 • verpleegkundige