Werken in het buitenland

Bent u in Nederland geregistreerd, dan kunt u niet zomaar in andere landen werken. Elke land heeft eigen regels, maar daarvan bestaat geen overzicht. U kunt de regels en voorwaarden wel opvragen bij de organisatie die in een bepaald land het register bijhoudt. De gegevens van die organisatie vindt u via de ambassade of het consulaat van dat land.

Werken in een andere EU-lidstaat

Binnen de Europese Unie zijn in richtlijnen afspraken gemaakt over de onderlinge erkenning van diploma's. Deze afspraken zijn er voor apothekers, artsen, tandartsen, verloskundigen en algemeen verpleegkundigen. Diploma's die aan de voorwaarden voldoen zoals beschreven in de richtlijnen van de Europese Unieexterne link, moeten zonder inhoudelijke toetsing erkend worden. Wel kan een lidstaat voorwaarden stellen om geregistreerd te kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van een inschrijfgeld).  

Bevestiging van inschrijving

De meeste landen vragen een bevestiging van de inschrijving in het land waar het diploma behaald is. In deze verklaring staat het beroep en de bijbehorende titel die u in Nederland mag voeren. Ook staat erin of er beperkende maatregelen gelden.

De bevestiging van uw inschrijving is beschikbaar in het Engels. Wij sturen de verklaring rechtstreeks naar het beoogde land van vestiging. U moet de verklaring aanvragen via info@ribiz.nl. Bij uw aanvraag moet u de volgende gegevens vermelden. Zonder deze gegevens kunnen wij de verklaring niet opmaken.

- Naam en voorletters

- beroep

- BIG-inschrijfnummer

- naam opleidingsinstelling, plaats en land, datum diploma

- adres van instelling waar we de verklaring naar toe moeten sturen.

 

Vaak moet het ministerie van Buitenlandse Zaken de handtekening onder de verklaring legaliseren. Voor meer inlichtingen over legalisatie:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Afdeling legalisatie DPV/DF
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoon 070 348 59 01 (tussen 9.00 en 12.30 uur).

Of legalisatie nodig is, kunt u vooraf vragen bij de betrokken ambassade of het consulaat.