Richtlijn 2005/36/EG: Europese afspraken voor erkenning diploma's

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over het onderling erkennen van diploma’s. De afspraken liggen vast in Richtlijn 2005/36/EG. Nederland heeft deze richtlijn in de eigen wetgeving overgenomen. Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

 

Directe erkenning - directe inschrijving in het BIG-register

Voor vijf beroepen in de zorg zijn afspraken gemaakt over directe erkenning. Dit zijn de arts, apotheker, tandarts, verpleegkundige en verloskundige. Nederland heeft op basis van de richtlijn een lijst samengesteld van diploma’s die in de landen binnen Europa onderling worden erkend. Dit zijn de zogenoemde aangewezen diploma’sdocument link. Deze lijst staat in de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg.

Iemand met de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland met een diploma dat op de lijst van aangewezen diploma’s staat, heeft dezelfde rechten op inschrijving in het BIG-register als iemand met een overeenkomstig Nederlands diploma.

Zorgverleners die het aangewezen diploma niet hebben, of die wel een aangewezen diploma hebben, maar niet de nationaliteit van de EER of Zwitserland, kunnen een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen.

Algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels

In de kolom rechts staan onder 'Algemeen stelsel' de beroepen die niet direct erkend worden. Voor deze diploma's is er het algemeen stelsel. We beoordelen de opleiding. We kijken of er wezenlijke verschilllen zijn tussen de opleiding in het land van herkomst en die in Nederland.

Afhankelijk van de beoordeling geeft de minister van VWS een verklaring van vakbekwaamheid af. Het kan zijn dat aan deze verklaring voorwaarden zijn verbonden. Een gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en fysiotherapeut kunnen zich met de verklaring van vakbewaamheid inschrijven in het BIG-register.  

 

 

 

DIRECTE ERKENNING

 • Apotheker
 • Arts
 • Tandarts 
 • Verloskundige 
 • Verpleegkundige

ALGEMEEN STELSEL

 • Apothekersassistent 
 • Diëtist 
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Huidtherapeut
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut Cesar
 • Oefentherapeut Mensendieck
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Psychotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)