Wet en Regelgeving

Wet BIG

In Nederland wordt de zorgverlening door zorgverleners geregeld door de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Die wet heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en te bewaken. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door een zorgverlener.

Europese richtlijnen

Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over het onderling erkennen van diploma’s van personen uit bepaalde landen. Deze afspraken staan in verschillende Europese Richtlijnen. Nederland heeft die richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving overgenomen.

Tuchtrecht

Een zorgverlener moet zorgvuldig werken en kwalitatief goede zorg leveren. Dat geldt niet alleen voor handelingen maar ook voor het omgaan met patiënten en hun familieleden.

Voor de artikel 3-beroepen, genoemd in de rechterkolom, bestaat tuchtrecht. Vindt een patiënt dat een zorgverlener in gebreke blijft, dan kan hij een klacht indienen.

 

Artikel 3-Beroepen

  • Apotheker 
  • Arts 
  • Fysiotherapeut 
  • Gezondheidszorgpsycholoog 
  • Psychotherapeut 
  • Tandarts 
  • Verloskundige 
  • Verpleegkundige