Deze site geeft geen Big-registraties af, voor big registraties kunt u kijken op: www.bigregister.nl

Herregistratie

Naar verwachting wordt op 1 januari 2009 herregistratie ingevoerd voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Deze zorgverleners hebben dan vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2014 de tijd om aan de criteria voor herregistratie te voldoen. Voor apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen verandert er nog niets. De datum van invoering van herregistratie voor deze beroepen is nog niet bekend.

> Wat zijn de criteria voor herregistratie?externe link
> Werkervaringexterne link
> Scholingexterne link
> U staat ingeschreven in het BIG-register van verpleegkundigen, verloskundigen of fysiotherapeuten. Wat moet u vanaf 1 januari 2009 doen?externe link
> Wat gebeurt er als u zich niet herregistreert?externe link

Waarom herregistratie?

De Wet BIG is er om de patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Een zorgverlener moet er daarom voor zorgen dat het niveau van zijn kennis en vaardigheden voldoende is en actueel blijft. Alleen als een zorgverlener aan de eisen voor herregistratie voldoet, mag hij/ zij in het BIG-register geregistreerd blijven. Op die manier zullen uitsluitend personen in het BIG-register staan ingeschreven die beschikken over voldoende recente bekwaamheid.

Naar bovenexterne link

Wat zijn de criteria voor herregistratie?

Zorgverleners moeten eens in de vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Er zijn twee afzonderlijke criteria voor herregistratie: werkervaring óf scholing.
De criteria voor herregistratie zijn in nauw overleg vastgesteld met de verschillende beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties.
Naar bovenexterne link

Werkervaring

De zorgverlener moet in de periode van vijf jaar tenminste 2080 uren hebben gewerkt binnen de individuele gezondheidszorg in het beroepsgebied waarvoor de verlenging van de registratie in het BIG-register wordt verzocht. Dit komt neer op één dag per week werken binnen het deskundigheidsgebied zoals omschreven in de Wet BIG.
De werkzaamheden kunnen in die vijf jaar maximaal voor een periode van twee aaneengesloten jaren worden onderbroken. Duurt de werkonderbreking langer dan twee jaar, dan telt de werkervaring die iemand heeft opgedaan vóór die werkonderbreking niet meer mee. Mogelijk moet iemand dan weer scholing volgen. Meerdere kortere werkonderbrekingen zijn ook mogelijk, zolang in de resterende tijd maar de norm van 2080 uur werken wordt gehaald.

Naar bovenexterne link

Scholing

Zorgverleners die de norm van 2080 uur werken in 5 jaar niet hebben gehaald, kunnen hun registratie verlengen door zich te scholen op de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden in het beroep waarvoor zij hergeregistreerd willen worden.
Er zal tijdig een scholingsprogramma gereed zijn waarmee zij een 'periodiek registratiecertificaat' kunnen behalen. Hiermee kan men om verlenging vragen van de inschrijving in het BIG-register.
Naar bovenexterne link

U staat ingeschreven in het BIG-register van verpleegkundigen, verloskundigen of fysiotherapeuten. Wat moet u vanaf 1 januari 2009 doen?

Als u werkt, dan moet u uw arbeidscontracten goed bewaren. Hiermee kunt u aantonen dat u aan de werkervaringseis voldoet. Let op! In het arbeidscontract moet het beroep en het aantal uren dat u werkt zijn opgenomen.

Als u niet werkt, maar wel voor herregistratie in aanmerking wilt komen, dan moet u aan de scholingseis voldoen. Op dit moment wordt het scholingsprogramma uitgewerkt. De nieuwste informatie publiceren wij steeds onze website. Ook op www.minvws.nl vindt u deze informatie.

Naar bovenexterne link

Wat gebeurt er als u zich niet herregistreert?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald. U mag dan de beroepstitel niet meer voeren.
Wel mag u na doorhaling de voormalige beroepstitel gebruiken met de toevoeging “niet praktiserend”. De rechten (en plichten) die verbonden zijn aan het mogen voeren van de beroepstitel zijn echter vervallen, dus bijvoorbeeld ook het recht medicijnen te mogen voorschrijven.