CBGV

Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)

De CBGV is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De commissie kan worden ingeschakeld om eerst een advies uit te brengen voordat een besluit kan worden genomen. Op haar beurt kan de CBGV op onderwijskundig niveau een waardering van het diploma aanvragen bij Nuffic of Colo. Vervolgens zal de CBGV een vakinhoudelijk advies geven.