Samenstelling Commissie

De minister van VWS benoemt de leden van de CBGV. Voor elke beroep zijn er twee leden en twee plaatsvervangende leden die de beroepsgroep vertegenwoordigen. Twee leden en twee plaatsvervangend leden zitten namens het onderwijs in de commissie.

De voorziter van de commissie is de heer Th.M.G. van Berkestijn, arts. De plaatsvervangend voorzitter is mevr. W.I.M.  Hoebink