Toetsingscriteria

Voor een goede en vooral consistente advisering door de CBGV zijn toetsingskaders, geënt op de vaardigheden van de Nederlandse beroepsgenoten, noodzakelijk. Voor bepaalde beroepen zijn in besluiten op grond van de Wet BIG de opleidingseisen en het deskundigheidsniveau neergelegd en in het Staatsblad gepubliceerd.

De commissie heeft dit nader uitgewerkt in de volgende toetsingscriteria: