Deze site geeft geen Big-registraties af, voor big registraties kunt u kijken op: www.bigregister.nl

Over RIBIZ

RIBIZ staat voor registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg. RIBIZ verzorgt namens het ministerie van VWS de inschrijving van zorgverleners in het BIG-register. Daarnaast houdt RIBIZ zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma's.

Het BIG-register

Op basis van de Wet BIG beheert RIBIZ een actueel register van meer dan 350.000 zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener: is een bepaalde persoon geregistreerd? Is een arts gespecialiseerd? Zijn er beperkingen opgelegd?

Verklaring van vakbekwaamheid

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Zo moet het niveau van de opleiding, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, gelijkwaardig zijn aan de kwaliteitseisen die aan een Nederlands gediplomeerde gesteld worden. RIBIZ beoordeelt of een zorgverlener met een buiten Nederland behaald diploma aan deze kwaliteitseisen voldoet en neemt namens de Minister daarover beslissingen. Op basis van deze verklaring kan dan inschrijving in het BIG-register plaatsvinden.

Op deze website

Op RIBIZ.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie over de registratie van “beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg”. Zorgverleners kunnen via deze site hun eigen registratie inzien of zich aanmelden voor registratie.

Daarnaast verzorgt RIBIZ statistische informatie over en uit het register en biedt zij geïnteresseerden de mogelijkheid in het BIG-register te zoeken naar specifieke zorgverleners.