Aanvullende scholing

Uw aanvraag wordt afgewezen als uw opleiding niet gelijk is aan de Nederlandse opleiding. U kunt dan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool verder studeren. Dit is een advies; u bent niet verplicht het op te volgen.

Opleidingen beoordelen scholing

De opleidingsinstellingen bepalen zelf of u in de Nederlandse opleiding kunt instromen, en hoe lang u de aanvullende scholing nodig hebt. Als wij uw aanvraag behandelen, beoordelen we het niveau van uw opleiding. De scholen houden rekening met deze beoordeling.