Na de aanvraag

Na de aanvraag zijn er diverse mogelijkheden. U wordt bijvoorbeeld in het BIG-register opgenomen. Of u hebt uw verklaring van vakbekwaamheid ontvangen en vraagt vervolgens inschrijving in het register aan. Misschien hebt u nog aanvullende scholing nodig of moet u nog een bepaalde periode onder supervisie werken.

 

BIG-registratie

Nadat u in het BIG-register bent opgenomen, kunt u zich in sommige beroepen specialiseren. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden binnen uw beroep contact op met de beroepsvereniging van uw keuze. Een overzicht van de beroepsvereniging(en) voor uw beroep is opgenomen in het beroepenoverzicht. Of lees meer op de pagina specialisatie.

Verklaring van vakbekwaamheid

Hebt u een verklaring van vakbekwaamheid gekregen, dan kunt u inschrijving in het BIG-register aanvragen. Dat kunt u online doen op deze website, via ’inloggen’ (rechtsboven).

U kunt op verschillende manieren ingeschreven worden: 

  • ongeclausuleerd: er zijn geen voorwaarden aan de registratie verbonden. Na de inschrijving kunt u gaan werken of zich eventueel gaan specialiseren
  • geclausuleerd: u hebt een verklaring gekregen waarin voorwaarden staan. De voorwaarden kunnen gaan over: 
    • het werken onder toezicht/supervisie
    • de duur van het werken
    • een speciale reden bv. waarnemen.

Een verklaring van vakbekwaamheid is twee jaar geldig. U moet zich dus binnen twee jaar inschrijven. Als u onder supervisie moet werken, wacht dan met inschrijven tot u een supervisor gevonden hebt. Meer informatie hierover vindt u onder werken onder supervisie.