Specialisatie

Hebt u zich in het BIG-register ingeschreven, dan kunt u zich specialiseren. Voor vier beroepen bestaan wettelijk erkende specialismen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog en tandarts.

Wettelijk erkende specialismen

De specialistenregisters worden niet door het BIG-register gevoerd, maar door de Specialisten Registratie Commissies (SRC’s). De SRC’s horen bij de beroepsverenigingen. Bent u in een specialistenregister ingeschreven, dan krijgt het BIG-register daarvan een melding. We vermelden het specialisme dan ook in het BIG-register.

Informatie over de erkenning en registratie van specialismen vindt u bij de volgende SRC’s:

Apothekers

  • Specialisten Registratie Commissie KNMP (www.knmp.nlexterne link)

Artsen

  • Medisch specialisten: Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) (msrc@fed.knmg.nl)
  • Huisartsen en verpleeghuisartsen: Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) (hvrc@fed.knmg.nl)
  • Sociaal Geneeskundigen: Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie (SGRC) (sgrc@fed.knmg.nl)

Informatie over de registratiecommissies vindt u ook op www.knmg.nlexterne link.

Gezondheidszorgpsychologen

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (www.fgzp.nlexterne link)

Tandartsen

  • Specialisten Registratie Commissie NMT (www.nmt.nlexterne link)

Niet-wettelijk erkende specialismen

Er bestaan ook specialisaties die niet geregeld zijn in de Wet BIG. Voor meer informatie over deze niet-gereglementeerde specialisaties kunt u contact opnemen met de desbetreffende beroepsvereniging (in het beroepenoverzicht staat ook de beroepsvereniging vermeld).