Werken onder supervisie

In een besluit kan staan dat u al wel mag werken binnen het beroep waarvoor u de aanvraag hebt ingediend, maar dat u dit nog niet volledig zelfstandig mag doen. Dan moet u eerst onder supervisie werken.

Waarom supervisie?

Supervisie heeft als doel dat u onder toezicht voldoende kunt leren over verschillende aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Extra scholing is daarvoor niet noodzakelijk; werken in de praktijk, onder begeleiding van een supervisor is voldoende. Een supervisor is een zorgverlener die in Nederland het beroep volledig zelfstandig mag uitoefenen. In de circulaire leest u welke eisen aan een supervisor worden gesteld en hoe u supervisie moet regelen.

Op een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid zijn drie soorten besluiten mogelijk. Vergeleken met het niveau van een zorgverlener van hetzelfde beroep die in Nederland is afgestudeerd, zijn dat: 

  • gelijkwaardig 
  • nagenoeg gelijkwaardig 
  • niet gelijkwaardig

Alleen bij de eerste twee besluiten kan sprake zijn van werken onder supervisie. Bij het derde besluit moet u altijd eerst een scholingstraject bij een opleiding volgen, voordat u het beroep in Nederland zelfstandig mag uitoefenen.

Supervisie is mogelijk bij alle beroepen waarvoor expliciete regels in de Wet BIG staan. In het BIG-register is een opgelegde supervisie te herkennen aan een inschrijving met beperkingen. Dit is een geclausuleerde inschrijving.

Vakbekwaamheid gelijkwaardig

Luidt het besluit ‘gelijkwaardig’, dan zijn uw kennis en vaardigheden wel op het juiste niveau, maar hebt u nog niet zelfstandig in Nederland het beroep uitgeoefend. Bij deze vorm van supervisie gaat het erom dat u kennismaakt met het Nederlandse zorgstelsel, en aantoont als professional het beroep te kunnen uitoefenen. Deze kennismaking richt zich bijvoorbeeld op: 

  • relevante wet- en regelgeving
  • medische ethiek
  • omgaan met patiënten en collega’s
  • de Nederlandse taal
  • de structuur van het Nederlandse zorgsysteem

Vakbekwaamheid nagenoeg gelijkwaardig

Is het besluit ‘nagenoeg gelijkwaardig’, dan kunt u uw niveau van vakbekwaamheid verhogen tot gelijkwaardig door onder supervisie te werken. In de beschikking staat dan concreet wat supervisie voor u inhoudt.

Deze vorm van supervisie heeft een onderwijskundig karakter. Aan de supervisor wordt als extra eis gesteld dat deze in contact staat met een opleidingsinstelling. Zo kan de supervisor nagaan of u aan het einde van de supervisieperiode daadwerkelijk hebt voldaan aan de opleidingseisen.