Betrokken partijen

Bij de aanvraag voor een vakbekwaamheidsverklaring, maken we soms gebruik van de expertise van derden. Dat zijn de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), Nuffic en Colo.

Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)

De CBGV is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De commissie kan worden ingeschakeld om eerst een advies uit te brengen voordat een besluit kan worden genomen. Op haar beurt kan de CBGV op onderwijskundig niveau een waardering van het diploma aanvragen bij Nuffic of Colo. Vervolgens zal de CBGV een vakinhoudelijk advies geven.
 
Lees verder over de CBGV.

Nuffic

Nufficexterne link is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het universitair/hoger onderwijs. Nuffic waardeert buitenlandse hoger onderwijs-, vwo- en havodiploma's.
 

Colo

Coloexterne link is verantwoordelijk voor andere vormen van onderwijs zoals middelbaar beroepsonderwijs of volwasseneneducatie.

 

Artikel 3-beroepen

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige

Artikel 34-beroepen

 • Apothekersassistent 
 • Diëtist 
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut Cesar
 • Oefentherapeut Mensendieck
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)