Doorlooptijden

Bij RIBIZ is vastgelegd hoelang het afhandelen van een aanvraag maximaal mag duren. Meestal is de procedure in enkele weken rond. Er treedt vooral vertraging op als een aanvraag niet compleet is ingediend.

Aanvraag voor registratie in het BIG-register

Hebt u alle gegevens op de juiste manier ingestuurd, dan mag het afhandelen van een aanvraag hooguit acht weken duren. In de praktijk duurt het een tot twee weken.

Controleert u vooral of uw aanvraag compleet is, voor u hem indient. Hebt u een document niet of niet op de juiste manier ingestuurd, dan krijgt u daarover bericht. We vragen u dan het ontbrekende document op te sturen of op de juiste manier aan te leveren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een document niet op de juiste wijze is gewaarmerkt. Vanaf het moment dat wij u hierover een brief hebben gestuurd, staat de termijn van het afhandelen van een aanvraag stil. Pas wanneer u de gegevens op de juiste manier hebt aangeleverd, loopt de behandeltermijn weer verder.

Aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid

Ook een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid moet u op de juiste manier indienen. Verder moet u alle benodigde bijlagen op de juiste manier aanleveren. Hebt u dat gedaan, dan kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen. De termijn voor het afhandelen van een aanvraag begint dan te lopen.

Soms vragen we namens de minister advies aan de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid. De behandeltermijn kan dan langer duren dan de vastgelegde acht weken. Geldt dat voor uw aanvraag, dan krijgt u daarover bericht.

Gaat het om een aanvraag waarvoor geen advies van deze commissie nodig, dan mag de afhandeling acht weken duren. Een verlenging van deze termijn is mogelijk.

In beide procedures ontvangt u eerst een brief waarin staat wat het besluit zal zijn. U krijgt vervolgens drie weken de tijd om hierop te reageren. In die periode staat de klok stil voor de termijn van het afhandelen van de aanvraag. Reageert u niet, of hebt u laten weten dat u het eens bent met de inhoud van de brief, dan ontvangt u de definitieve beschikking. De procedure is daarmee afgerond.

Bent u het niet eens met de inhoud van de brief en hebt u vragen, dan kan dat schriftelijk worden afgehandeld. We beantwoorden uw vragen altijd binnen zes weken nadat we een reactie hebben ontvangen. Ook kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen om uitleg te krijgen over de inhoud van de brief. Dan krijgt u daarvoor een uitnodiging. De behandeltermijn is dan opgeschort. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat u binnen zes weken na het gesprek ontvangt, met de definitieve beschikking.