/* FILE ARCHIVED ON 7:49:38 Sep 20, 2008 AND RETRIEVED FROM THE INTERNET ARCHIVE ON 14:55:44 Mar 1, 2017. JAVASCRIPT APPENDED BY WAYBACK MACHINE, COPYRIGHT INTERNET ARCHIVE. ALL OTHER CONTENT MAY ALSO BE PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C. SECTION 108(a)(3)). */ RIBIZ ::: Colofon

Colofon

Afzender

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van RIBIZ (Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg), een onderdeel van het agentschap CIBGexterne link. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kwaliteit

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via ons centrale mailadres aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u op info@cibg.nl.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de website wordt door het agentschap CIBG uitdrukkelijk voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Toegankelijkheid

Deze site is te bekijken met vrijwel alle browsers. Veel documenten zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om deze te kunnen lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader gratis downloadenexterne link.

Deze website is toegankelijk voor mensen met een handicap. De website voldoet aan de ijkpunten vastgesteld door de overheid in de webrichtlijnenexterne link.

Privacybeleid

Het agentschap gaat zorgvuldig om met eventuele persoonsgegevens die het via de website verkrijgt, bijvoorbeeld via ingevulde formulieren. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Lees het volledige privacybeleidexterne link.

Gebruik van cookies

Het agentschap CIBG en – namens ons – Onestat gebruiken op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren.

Een cookie is een klein stukje digitale informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken, kunt u in uw internetbrowser het accepteren van cookies blokkeren. Indien u de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij u ze verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.