Deze site geeft geen Big-registraties af, voor big registraties kunt u kijken op: www.bigregister.nl

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waarover regelmatig vragen worden gesteld aan RIBIZ.

Voor de afhandeling van e-mails volgt RIBIZ de e-mailgedragslijn van de overheid. In deze richtlijn staat hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail.