Systeemkoppeling BIG-register

Wilt u rechtstreeks vanuit uw eigen systeem zoeken in het BIG-register? Dan kan. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een systeem naar systeem interface met het BIG-register.

De logica van deze zoekfunctionaliteit is exact gelijk aan die van de website. Wijzigingen in het zoeksysteem op de website hebben automatisch effect op de zoekfunctie in uw eigen systeem.

Om deze applicatie te installeren is kennis van programmeren vereist. Onderstaande informatie is geschreven voor programmeurs met kennis van webservicetechnologie.

Voorbeeldapplicatie
Voor deze service is een Microsoft .NET voorbeeldapplicatie beschikbaar die aantoont hoe met de service gewerkt kan worden. Het is een eenvoudige windowsapplicatie waar de input van de webservice in kan worden opgegeven en die de resultaten toont.