Doorhaling

 1. Ik wil mijn inschrijving doorhalen. Wat moet ik doen? Naar boven

  We hebben dan een door u ondertekend verzoek nodig. Dit omdat doorhaling betekent dat u ook afziet van de rechten verbonden aan de inschrijving.
  Zodra wij uw schriftelijk verzoek ontvangen hebben, kunnen wij uw inschrijving doorhalen. U krijgt daar dan een schriftelijke bevestiging van.
   
  Ons adres is

  RIBIZ/ BIG-register
  Postbus 16114
  2500 BC  Den Haag

  U kunt ook kiezen om uw inschrijving te handhaven. Uw inschrijving wordt dan op 1 januari 2014 automatisch doorgehaald.

 2. Mag ik mijn oude titel nog gebruiken als mijn inschrijving in het BIG-register is doorgehaald? Naar boven

  Nee. Wel mag u na doorhaling uw oude wettelijk beschermde titel nog gebruiken als u daarachter de aanduiding “niet praktiserend” toevoegt. Door het moeten gebruiken van “niet praktiserend” achter de titel wordt bereikt dat voor anderen duidelijk is wat in het verleden uw beroep was, maar ook dat u niet of niet meer voldoende werkt dan wel deskundig bent binnen het opleidingen- en beroepenkader van de Wet BIG.
  Alleen zorgverleners die in het BIG-register hebben gestaan en daaruit niet zijn verwijderd of zijn geschorst op grond van een tucht- of strafrechtelijke maatregel, mogen de term ‘niet praktiserend’ gebruiken.

 3. Heb ik nog bevoegdheden als ik “niet praktiserend” ben? Naar boven

  Nee. Als uw inschrijving is doorgehaald dan mag u niet langer uw voormalige beroepstitel voeren. U bent niet meer bevoegd om de handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Zo mag een verloskundige zonder registratie, de voorbehouden handelingen niet meer zelfstandig uitvoeren.

 4. Mag ik 'niet praktiserend' afkorten tot 'n.p.'? Naar boven

  Nee. De afkorting 'n.p.' kan gemakkelijk tot misverstanden leiden bij patiënten of anderen over uw veronderstelde deskundigheid en bevoegdheden. De letters 'np' worden in de praktijk immers vaak gebruikt als afkorting van het beroep van de nurse practitioner. Ook kan de afkorting 'n.p.' achter de voormalige titel ten onrechte de suggestie wekken dat er bij u sprake is van extra deskundigheid, zoals het geval bijvoorbeeld is bij de afkorting 'ba' (voor bachelor). Dat is in strijd met de wet.

 5. Hoe kan ik mij na een doorhaling weer laten inschrijven? Naar boven

  U kunt zich weer in het BIG-register laten inschrijven, als u alsnog voldoet aan de de scholingseis. Zodra u het herregistratiecertificaat heeft gekregen, kunt u opnieuw inschrijving aanvragen.
  Omdat uw inschrijving in het het register was doorgehaald, moet u wel weer het tarief voor de initiële registratie betalen (€ 80,--) en dus niet het tarief voor de herregistratie.